-->

Perbedaan Sholat Dzuhur dan Sholat Jumat


Perbedaan solat jum’at dan solat dzuhur diantaranya:
1.Solat jumat hrs dlksnkn dg cara berjama’ah, sedangkan solat dzuhur sah solatnya scr berjama’ah maupun sendirian

2.Solat jumat tidak wajib ditegakkan ktk safar sdngkn solat dzuhur wajib dlkerjakan ketika safar dan mukim/tdk safar

3.Solat jumat hny dilaksnakan dimasjid jami’ sdngkn solat dzuhur brjamaah bs disemua masjid/musholla

4.Solat jumat tdk bs diqodo’ apabila telah keluar dr waktunya akan tetapi ia melaksanakan solat dzuhur bukan solat jumat sendirian sdgkn solat dzuhur bs diqodo’ apabila telah keluar dr waktunya dg sebab adanya udzur

5.Solat jumat tidak diwajibkan atas wanita sdngkn solat dzuhur diwajibkan atas laki laki dan wanita

6.Solat jum’at mmlk syiar sebelumnya semisal mandi, memakai wewangian, mengenakan pakaian terbaik sdngkn solat dzhur tidak seperti itu

7.Solat jum’at boleh dilaksanakan bbrp saat menjelang tergelincirnya matahari sbgmn pndpt kebanyakan para ulama sedangkan solat dzuhur tidak boleh dilaksanakan sebelum tergelincirnya matahari berdasarkan kesepakatan para ulama

8.Bacaan pd solat jumat jahr (keras) sedangkan bacaan pd solat dzuhur sir (pelan)

9.Solat jumat disunnahkan padanya bacaan tertentu bisa Al A’la dg Al Gasyiyah atau Al Jumu;ah dg Al Munafiqun sedangkan pd solat dzuhur tdk ada bacaan tertentu padanya

10.Solat jumat disebutkan secara khusus tentang ganjaran pahala bagi yg mengerjakan dan hukuman bagi orng yg meninggalkannya dg sengaja sdngkn slt dzhur tdk disebutkan secara khusus

11.Solat jumat diawali oleh 2 khutbah sdngkn solat zuhur tidak

12.Solat jumat terurut padanya ganjaran pahala tertentu tergantung ke awalannya datang dmsjid semisal: yg datang diawal waktu seakan akan ia berqurban dg unta, yg dtg pd waktu kedua seakan akan berkurban sapi …dst sedangkan solat dzuhur tdk terdapt riwayat semisal itu

13.Solat jumat tidak terdapat padanya ibrod (penundaan pelaksanaan, agar tidak terlalu panas) ktk cuaca yg sangat panas sdngkan solat zuhur disunnahkan padanya ibrod ktk cuaca yg sangat panas

Dan lain lain,,(ada sekitar 20perbedaan lebih) oleh sebab itulah sebagian ulama berpendapat:
Solat jum’at tidak bisa dijamak dengan solat asar (dikarenakan adanya perbedaan2 tadi) sedangkan solat dzuhur bisa dijamak dengan solat asar