-->

CARA AGAR MUDAH DAN CEPAT MEMAHAMI PELAJARAN


“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau menggunakan pendengarannya, sedang ia menyaksikan” (Qaf : 37)
Ayat ini mengandung faedah bahwa untuk mudah memahami sesuatu, hendaknya ia memiliki tiga hal:

1. Mempunyai hati: yakni hati yang hidup karena ia merupakan tempat menampung ilmu. bersih dari iri, dengki, buruk sangka, sombong terutama kepada sang penyampai ilmu

2. Menggunakan pendengaran: yakni mengarahkan pendengaran dan menyimak dengan seksama, ilmu yang sedang disampaikan yang ini merupakan syarat untuk bisa peka terhadap pembicaraan. Demikian pula ia melihat dan memperhatikan dengan seksama bagaimana pengajar tersebut menyampaikan
supaya mudah memahami pelajaran
3. Menyaksikan: yakni hati dan pikirannya (hadir) menyaksikan dan terus berusaha memahami setiap apa yg disampaikan, tidak lalai, jangan sampai jasadnya ada didepan pengajar tapi hati dan pikirannya terbang kemana mana

Diambil dr penjelasan Al Imam Ibnul Qoyyim dlm kitab Al Fawaid no. 1 "kaedah mulia tentang cara mengambil kemamfaatan dari alquranulkarim"
Nb: terkait melihat pengajar tentu kita hanya diperbolehkan kepada sesama mahrom